Η κοινότητα Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης μέσα από τα FUTUREBOARDS, είναι η Κοινότητα FUTUREBOARDS.

Ένα ζωντανό περιβάλλον από μαθητές και καθηγητές, με τις δικές τους ικανότητες, ταλέντα, γνώσεις, και το ίδιο πάθος για προσφορά και μάθηση. Μέσα από την κοινότητα τα παιδιά μπορούν να έχουν όλη την καθοδήγηση, την ενθάρρυνση, την ανταλλαγή απόψεων και καλλιτεχνικών ανησυχιών αλλά και την προστασία, για να αισθάνονται ελεύθερα να δημιουργήσουν.

Η Κοινότητα FUTUREBOARDS συμπληρώνει το εκπαιδευτικό «παζλ» προσφέροντας ένα στιβαρό, συμπαγές κοινωνικό πλαίσιο που λειτουργεί ως δεξαμενή ερεθισμάτων, πληροφοριών, γνώσεων αλλά και συναισθημάτων. Στην Κοινότητα τα παιδιά μπορούν να έλθουν σε επαφή μεταξύ τους και να ανοίξουν δημιουργικό διάλογο μέσω των έργων τους. Η Τέχνη λειτουργεί και ως ένα εργαλείο αυτογνωσίας, καθώς το παιδί μαθαίνει να αποδέχεται τον εαυτό του και να εξερευνά τις πιο βαθιές πτυχές του. Ταυτόχρονα είναι και ένα εργαλείο κοινωνικοποίησης και μοιράσματος, όπου αν το επιλέξει μπορεί να προβάλλει το έργο του, να δει άλλα έργα και να επικοινωνήσει με άλλους μαθητές, μοιράζοντας ιδέες, αντιλήψεις, και οπτικές. Τα παιδιά κατανοούν, αξιολογούν και μαθαίνουν με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, καθώς εκπροσωπούνται από τα έργα τους μέσω μίας παγκόσμιας γλώσσας, αυτή της Τέχνης.

Happening now

souricats
Focus is on air!
Join the photography classes
Lab2art first webinar
All about creating digital banner
Previous slide
Next slide
GR

Join Future Boards